Registracija į dalykus

Pasirinkimo dalykai,

Pasirinkimo sandoris – Vikipedija

Pasirinkimo galimybių registracija, Registracija į dalykus Vaistų registracija Atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas, studijų programos komitetas, kiekvienai studijų programai gali sudaryti atskirą BUS dalykų sąrašą. Registracijos metu pasirinktą BUS dalyką galima pakeisti į kitą, jei jame yra laisvų vietų.

pasirinkimo dalykai

Užsiregistruoti į BUS pasirinkimo dalykai galima per papildomą registracijos terminą žr. Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus? Pasibaigus papildomai registracijai — reikia kreiptis į BUS dalyką dėstančio kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrių.

Pasirinkimo galimybės Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo egzaminosemestro pabaigoje studijų rezultatuose pasirinkimo dalykai automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų akademinė skola.

  • Peržiūrėti dvejetainių parinkčių įvertinimą
  • Viršų turbo variantai
  • Naujienos ir pranešimai Pasirinkimo galimybių sąrašas.
  • Pasirinkimo galimybių sąrašas - Pasirinkimo galimybės

BUS dalykų egzaminų perlaikymai — m. Po galutinio dalyko modulio studijų pasiekimo vertinimo perlaikymo pasiekus žemesnį nei slenkstinis t. Pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui reikia kreiptis į savo kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrių su prašymu leisti pakartoti atitinkamą BUS dalyką.

pasirinkimo dalykai

BUS dalykas gali būti keičiamas kitu, jei kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka yra numatoma tokia galimybė. Akademinė skola įgyjama pasiekus žemesnį nei slenkstinį dalyko modulio studijų pasiekimų lygmenį ir kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš Studijų nuostatuose numatytų pasirinkimo galimybių registracija pakartojus dalyką modulįperlaikius dalyką modulį eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką modulį pakeitus kitu.

Mokomųjų dalykų pasirinkimas tapo iššūkiu? Skubame į pagalbą!

Dalykas gali būti išklausytas Lietuvos ar užsienio pasirinkimo galimybių registracija aukštojoje mokykloje. Prieš semestro pradžią arba per pirmąjį semestro mėnesį reikėtų kreiptis į studijų koordinatorę suprašymu dėl dalyko įskaitymo žr.

pasirinkimo dalykai

Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes Kartu su prašymu būtina pateikti akademinę pažymą ir dalyko aprašą. Ar išklausytas dalykas atitinka turiniu ir gali būti įskaitytas už BUS dalyką įvertina atitinkamo BUS dalyko dėstytojas.

Taip, skaičiuojant rotacijos balą BUS dalyko įvertinimas, nepriklausomai teigiamas ar neigiamas, yra įskaičiuojamas.

pasirinkimo dalykai

Studijų programa sudaryta iš dėstomųjų pasirinkimo galimybių registracija. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus. Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai moduliai užtikrina bendrąjį universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir ar gretutinės studijų krypties šakos išsilavinimą.

  1. Skubame į pagalbą!

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Studentas, nesiekiantis gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje ar dvigubo laipsnio, pasirenkamuosius dalykus modulius gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytas procedūras.

pasirinkimo dalykai

Vaistų registracija pamariobure. Pasirenkamuosius pasirinkimo galimybių registracija galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą.

  • Kursų, kaip uždirbti pinigus, apžvalgos internete
  • Prekybos roboto dizaineris pagal grafiką
  • Registracija į dalykus Pasirinkimo data Atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas, studijų programos pasirinkimo data, kiekvienai studijų programai gali sudaryti atskirą BUS dalykų sąrašą.
  • Pasirinkimo data, Pasirinkimo sandoris

Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais. Registracija į dalykus Registracija į pasirenkamuosius dalykus Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus modulius. Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų modulių studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d.

Studentai turi teisę išsiregistruoti iš pasirinktų studijų dalykų modulių ir vietoje jų pasirinkti kitus studijų dalykus modulius ne vėliau kaip per dvi prasidėjusio semestro savaites. Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus modulius privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

pasirinkimo dalykai

Laiku nepasirinkus pasirenkamojo dalyko, įrašoma skola. Ne studijų programos dalykai Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą pasirinkimo galimybių registracija taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą. Informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius galite rasti Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje.

Pagalba dešimtokams: mokomųjų dalykų pasirinkimas virtualioje klasėje Išgryninkite savo profesinius interesus ir priimkite geriausius sprendimus dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11 ir 12 klasėse. Nors individualaus ugdymosi plano sudarymas gali pasirodyti viena iš eilinių užduočių mokykloje, tačiau tai yra itin svarbus pasirinkimas jauno žmogaus karjeros kelyje.

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas mokymosi kainos kompensuoja, pasirinkimo dalykai Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra tik 55,00 EUR.

Informacija apie išklausytus ne studijų programos užsienio kalbos dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, pasirinkimo dalykai reikalinga, išduodama pažyma. Kyla klausimų?